+1 (424) 430-0162

LJUSET

Följ ljuset

Varje människa styrs av en inre kompass som pekar mot ljuset, avslöjar sanning och riktning när man står inför beslut.

Med många namn av andliga ledare och oförklarligt av vetenskapen är Ljuset en osynlig guide som många tror har lett dem till glädje, framgång och överflöds liv. Den kommunicerar direkt till varje människa och uppmanar dem att sträva efter godhet och avstå från sin naturliga själviskhet.

Alla mänskliga religioner och andliga övertygelser söker slutligen ljuset på sätt som endast skiljer sig åt i form och funktion.

Vissa religioner hänvisar till ljuset med ett namn, som Gud eller Elohim. Kärnan i varje religion bygger på den mänskliga artens medfödda önskan att förstå denna osynliga kraft. Även utan en formell religiös tillhörighet dras varje människa naturligt till Ljuset. Enskilda medlemmar av Illuminati följer alla olika personliga andliga övertygelser – men genom att erkänna att alla våra vägar leder till samma destination finner vi att Ljuset för alla människor in i en ultimat enhet.

Det finns inga bevis för att en Gud existerar, men det finns inte heller några bevis för att en Gud inte gör det.

Illuminatis andliga grund bygger på denna universella gåta av tro och tvivel. Vår organisation ifrågasätter inte om en gud existerar eller inte, utan fokuserar istället på att förbättra de människor som lever på denna planet.

Även om det mänskliga sinnet i sin fysiska form inte fullt ut kan förstå ljuset, avslöjar medveten tanke och avsikt många av dess inre funktioner och effekter. Genom att studera visdomen hos denna planets största sinnen kan människor upptäcka sätt att öka Ljusets kraftfulla inflytande i sina liv.

Ljuset, under många namn, har tillskrivits övernaturliga förändringar i den fysiska sfären, inklusive ökningar av rikedom, makt, prestige, hälsa och lycka.

Mirakel, attraktion och tron på osynliga krafter som kan förändra den fysiska världen har en viss grund i sanningen. Även om vetenskapliga framsteg har utforskat både denna planets miljö och det mänskliga sinnets inre arbete, finns det fortfarande otaliga mysterier som förblir olösta. Således är många händelser som tillskrivs det övernaturliga bara resultatet av det mänskliga sinnet som bearbetar ett begrepp som det inte kan förklara naturligt.

Vissa människor försöker bilda en djupare koppling till ljuset genom ritualer som har förts vidare i århundraden. Även om dessa ceremonier ofta involverar komplicerade steg och krav, finns deras sanna effekt inte i deras riktningar eller dekorationer utan snarare i sinnestillståndet som resulterar inom deltagarna. Många av Illuminatis traditioner inkluderar ritualer och eder utformade för att förklara högre begrepp och använda kraften i fokuserad upprepning för att stärka det mänskliga medvetandets förmåga.

En önskan att förstå ljuset är en integrerad del av vägen till belysning.

Genom att stiga genom belysningsnivåerna upptäcker Illuminati-medlemmar mer om sin värld och den sanna kraften som gömmer sig i deras sinnen. Vad du än söker, vad du än drömmer, vad du än hoppas: allt är möjligt om du följer Ljuset.